Ľudia v Zamagurí posadili a rozmiestnili nových STRÁŽCOV svojej budúcej úrody. Minulé leto som začal fotografovať týchto strašiakov lebo ma zaujala kreativita s akou týchto svojich STRÁŽCOV vyrobia. Sú to jedinečné výtvory, ktoré sú robené s úmyslom čisto funkčnym ale vsadené do krajiny vytvárajú kásnu galériu jedinečných inštalácii. A toto zaznamenávam lebo každý rok a ročné obdobie je to iné.

Aj takéto koncepčné fotenie krajiny môže byť téma FOTOVÍKENDU alebo fotografického workshopu, ktoré organizujem tu v Zamagurí.

Strážcovia Zamaguria – máj 2020
z cyklu STRÁŽCOVIA – 054 – Spišské Hanušovce / 2020
z cyklu STRÁŽCOVIA – 057 – Spišské Hanušovce / 2020
z cyklu STRÁŽCOVIA – 058 – Spišské Hanušovce / 2020
z cyklu STRÁŽCOVIA – 061 – Spišské Hanušovce / 2020
z cyklu STRÁŽCOVIA – 043 – Jezersko / 2019